هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری اولین جلسه شبکه پایش هواشناسی خراسان شمالی با حضور مدیر کل هواشناسی به صورت ویدیو کنفرانس
برگزاری اولین جلسه شبکه پایش هواشناسی خراسان شمالی با حضور مدیر کل هواشناسی به صورت ویدیو کنفرانس
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی اولین جلسه فصلی شبکه پایش با حضور مدیر کل هواشناسی ، معاونین ،روسای ستادی و روسای ایستگاهها به صورت ویدیو کنفرانس برگزار گردید.
بیجندی ، مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی ضمن تاکید بر هم افزایی و تعامل بیشتر ایستگاههای هواشناسی استان با ستاد افزود:کنترل کیفی داده ها از مقوله های مهم است و این امر می بایست توسط اداره پایش و معاون توسعه و پیش بینی مورد بررسی قرار گیرد .
وی ضمن اشاره به اولویت نیازهای عمرانی ایستگاهها ادامه داد :بودجه کلیه شهرستان ها تماما هزینه شده و پیگیری های لازم در سال جاری نیز در این خصوص صورت گرفته است تا کمبودهای عمرانی ادارت شهرستانی مرتفع گردد.
مجید بیجندی در پایان خواستار تشکیل جلسه ویدیو کنفرانس در دوهفته آتی و بررسی مصوبات این جلسه شد.
گفتنی است فراهم آوردن شرایط آموزش مجازی همکاران پایش،معرفی نماینده جهت پیگیری وضعیت اسناد املاک اداره کل، تشکیل جلسه بعدی تا دو هفته به شکل ویدئو کنفرانس و ارائه عملکرد شهرستان ها،کنترل کیفی د اده ها، اولویت بندی مشکلات عمرانی ایستگاهها و ارسال به اداره توسعه و ... از جمله مصوبات این جلسه می باشد.
 
تاریخ:
1399/04/17
تعداد بازدید:
232
منبع: