هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
معاون توسعه و پیش بینی و سرپرست اداره تحقیقات و توسعه کاربردهای هواشناسی خراسان شمالی منصوب شد
معاون توسعه و پیش بینی و سرپرست اداره تحقیقات و توسعه کاربردهای هواشناسی خراسان شمالی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی در جلسه شورای اداری هواشناسی خراسان شمالی  معاون توسعه و پیش بینی  توسط مدیر کل معرفی شد.

در این جلسه ضمن تشکر از زحمات مهدی کمالی  در مدت انتصاب وی در سمت رییس اداره تحقیقات  استان به استناد ابلاغ سازمان هواشناسی کشور وی  به عنوان معاون توسعه و پیش بینی  هواشناسی استان معرفی گردید.

در ادامه مجید بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی با آرزوی توفیق برای ایشان خواستار همکاری سایر بخش ها ی اداره کل با ایشان گردید.

همچنین در این جلسه علیرضا گل رخ در ابلاغی از سوی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به سمت اداره تحقیقات و توسعه کاربردهای هواشناسی منصوب شد.

علیرضا گل رخ پیش از این سمت دبیر توسعه هواشناسی کاربردی را بر عهده داشته است
.

تاریخ:
1399/04/02
تعداد بازدید:
52
منبع: