هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
دیدار مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی با سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری
دیدار مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی با سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی با محمدی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری دیدار و گفتگو نمود.
مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی در دیدار با معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار با معرفی سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) افزود: به استناد استعلام انجام شده از سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی پس از بررسی های کارشناسی به عمل آمده و انعکاس ارزش افزوده و کاهش خسارات در بخش کشاورزی حاصل از اطلاع رسانی و صدور توصیه های به هنگام در رابطه با محصولات عمده و استراتژیک استان در بخش های زراعی باغی و دامی در سال زراعی 1397-1398 بالغ بر 130 میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد شده است.
وی با اشاره به ضرورت افزایش اعتبارات ادامه داد: یکی از مشکلات جدی هواشناسی استان کمبود اعتبارات است و خواستار مساعدت استان در این زمینه شد.
محمدی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز اظهار داشت:با توجه به سهم کشاورزی و باغداری در اقتصاد خانوارهای استان و نیز ارزش افزوده 130 میلیارد تومانی هواشناسی کاربردی طبق گزارشات واصله و مستندات ، نقش پیش بینی های هواشناسی و فعالیت کارگروه مربوطه برای کاهش صدمات ناشی از ناملایمات جوی و متعاقبا کاهش زیان های وارده به باغداران و کشاورزان انکار ناپذیر است.
وی افزود:هزینه درست و به جا در هواشناسی کاربردی با توجه به ارزش افزوده هزینه نبوده بلکه نوعی سرمایه گذاری است و خواهان افزایش توان علمیاتی این گونه کارگروه های کاربردی شد و اعلام حمایت کامل مجموعه معاون عمرانی استانداری را اعلام نمود.

 
تاریخ:
1399/03/24
تعداد بازدید:
81
منبع: