هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
ارزش افزوده 129 میلیارد تومانی با استفاده از «سامانه تهک» در خراسان شمالی
ارزش افزوده 129 میلیارد تومانی با استفاده از «سامانه تهک» در خراسان شمالی
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی از 129 میلیارد تومان ارزش افزوده در محصولات عمده و استراتژیک استان در بخش های زراعی ،باغی و دامی در سال زراعی 1397-1398 در نتیجه استفاده از اطلاعات سامانه توسعه هواشناسی کاربردی در خراسان شمالی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی گفت: به استناد استعلام انجام شده از سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی پس از بررسی های کارشناسی به عمل آمده و انعکاس ارزش افزوده و کاهش خسارات در بخش کشاورزی حاصل از اطلاع رسانی و صدور توصیه های به هنگام در رابطه با محصولات عمده و استراتژیک استان در بخش های زراعی ،باغی و دامی در سال زراعی 1397-1398 بالغ بر 129 میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد شده است.
وی افزود :بنا بر مستندات و گزارش های اخذ شده همکاری کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط و نهاد های بخش خصوصی همکاری موثر رسانه استانی صدا وسیما و فعالان اطلاع رسانی فضای مجازی استان و توجه بهره برداران از عوامل موثر در تحقیق این موضوع بوده است.
تاریخ:
1399/03/21
تعداد بازدید:
76
منبع: