هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
تقدیر مشترک مدیر کل هواشناسی و مدیر کل آموزش و پرورش از همسران فرهنگی همکاران
تقدیر مشترک مدیر کل هواشناسی و مدیر کل آموزش و پرورش از همسران فرهنگی همکاران
 
تاریخ:
1399/03/13
تعداد بازدید:
126
منبع: