هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
پیام مدیر کل هواشناسی به مناسبت گرامیداشت ایام الله 14 و 15 خرداد
پیام مدیر کل هواشناسی به مناسبت گرامیداشت ایام الله 14 و 15 خرداد
 
 
 
 
تاریخ:
1399/03/13
تعداد بازدید:
88
منبع: