هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری اولین جلسه شورای اداری اداره کل هواشناسی خراسان شمالی در سال 99
برگزاری اولین جلسه شورای اداری اداره کل هواشناسی خراسان شمالی در سال 99

به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی اولین جلسه شورای اداری در سال 99 برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی مصوبات آخرین جلسه شورای اداری سال 98 اعضا جلسه در خصوص اقدامات انجام گرفته گزارشی از عملکرد واحد خود ارائه نمودند.
مجید بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی ضمن تاکید بر انجام دقیق امور اداره کل  بر صرفه جویی در هزینه های اداری تاکید نمود.

جمع بندی سند جهش تولید، تنظیم و تحویل تقویم جلسات کمیته ها، کارگروه ها ،برگزاری مستمر سمینارها و آزمون های علمی، آموزش ویدئو کنفرانس برای روسای ادارت شهرستانی و ...از جمله مصوبات این جلسه بود.

 
 
تاریخ:
1399/03/12
تعداد بازدید:
84
منبع: