هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
دیدار مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی با فرماندار شهرستان جاجرم
دیدار مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی با فرماندار شهرستان جاجرم
 
تاریخ:
1399/02/30
تعداد بازدید:
420
منبع: