هواشناسی خراسان شمالی
به روز رسانی دستورالعمل های سازمان جهانی هواشناسی در زمینه خدمات پیش بینی و هشدار چند مخاطره ای و اثر محور
به روز رسانی دستورالعمل های سازمان جهانی هواشناسی در زمینه خدمات پیش بینی و هشدار چند مخاطره ای و اثر محور
سازمان جهانی هواشناسی در حال بروز رسانی دستورالعمل های 2015 خود در زمینه خدمات پیش بینی و هشدار چند مخاطره ای بر پایه اثر متقابل (IBFWS) است که بهترین روش را در توسعه سیستم های هشدار دهنده هیدروهواشناسی موثر در بهبود امنیت عمومی ارائه می دهد.
دومین نسخه از دستورالعمل در اواخر2020 منتشر خواهد شد و شامل شش فصل جدید، بر اساس توصیه های یک سمپوزیوم متشکل از ارائه دهندگان خدمات، کاربران و تأمین کنندگان مالی می باشد و توسط سازمان هواشناسی بریتانیا در دسامبر 2019 میزبانی شده است.
این سمپوزیوم شرکت کنندگان را از بیش از 20 سرویس ملی هواشناسی و هیدرولوژیکی ، موسسات تحقیقاتی و سازمان های بین المللی از جمله فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر ، بانک جهانی ، برنامه غذایی جهانی و مخاطرات آب و هوایی و سیستم های هشدار دهنده اولیه (CREWS) گرد هم آورده است.
هر ساله ، مخاطرات شامل اقلیم ، آب و هوا، زندگی بسیاری از مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث آسیب قابل توجهی به اموال و زیرساخت ها می شود که با عواقب طولانی مدت اجتماعی و اقتصادی همراه است.این اتفاق علی رغم پیش بینی و هشدار دقیق و به موقع، به دلیل عدم درک از اثرات بالقوه این مخاطرات توسط مقامات مدیریت ریسک/ حفاظت و توسط اکثریت افراد جامعه می افتد.
بنابراین دستورالعمل 2015 سازمان جهانی هواشناسی بر این فرض استوار است که دیگر ارائه یک پیش بینی یا هشدار خوب از آب و هوا کافی نخواهد بود. مردم نیاز به اطلاعاتی در مورد عواقب ناشی از هر نوع شرایط آب و هوایی، و چگونگی اطمینان از ایمنی و محافظت از اموال خود را دارند.
دستورالعمل ها، اطلاعات عملی و مطالعات موردی در مورد چگونگی حرکت از پیش بینی آب و هوا و هشدارهای صادر شده توسط خدمات ملی هواشناسی و هیدرولوژیکی به سوی ارائه خدمات پیش بینی و هشدار چند مخاطره ای بر پایه اثر متقابل، که پذیرای همکاری قوی با سازمان های شریک و تحقیقات مهم در مورد در چگونگی مواجهه و آسیب پذیری را ارائه می دهند.
نسخه جدید این دستورالعمل ها، خرد جمعی و درس های آموخته شده از شرکت کنندگان و سازمان های خود در سمپوزیوم برگزار شده در دسامبر 2019 را به منظور تقویت ارائه "پیش بینی های کارشناس مبتنی بر تاثیر و خدمات هشدار گرا نسبت به حفاظت از زندگی، امرار معاش و اموال، که متمرکز بر افراد آسیب پذیرتر جامعه، و به شیوه ای روشن و عملی است." را پذیرفته است.
 
تاریخ خبر: 13 May 2020 
تاریخ:
1399/02/29
تعداد بازدید:
28
منبع: