هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
دیدار مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی با فرماندار شهرستان راز و جرگلان
دیدار مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی با فرماندار شهرستان راز و جرگلان
 
تاریخ:
1399/02/28
تعداد بازدید:
78
منبع: