هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
دیدار مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی با فرماندار شهرستان بجنورد
دیدار مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی با فرماندار شهرستان بجنورد
 
تاریخ:
1399/02/25
تعداد بازدید:
99
منبع: