هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
بازدید مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی از اداره هواشناسی شهرستان شیروان
بازدید مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی از اداره هواشناسی شهرستان شیروان
 

به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی مجید بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی همزمان با شروع فصل برگزاری کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها ، ضمن بازدید از اداره هواشناسی شیروان  با امین رضا مرآتی فرماندار شهرستان شیروان دیدار و گفتگو نمود.

مجید بیجندی در این دیدار ضمن ارائه گزارش از هواشناسی استان و همچنین تغییر رویکرد هواشناسی به سمت کاربر محور بودن ،وضعیت اقلیمی و نمایه اقلیمی شهرستان ها را جهت نماینده های عالی دولت در شهرستان شیروان توضیح داد.

وی با اشاره  پیرامون پیش بینی فصلی افزود: شیروان  با 32 درصد افزایش بارش در بلند مدت وضعیت مطلوبی دارد ولی نسبت به سال گذشته که با بارشهای رگباری فراوان روبرو بودیم، 4 درصد کاهش بارندگی داشته است.

وی در ادامه با توجه به وضعیت پروژه های هواشناسی خواستار توجه ویژه فرماندار شهرستان شیروان  نسبت به اعتبارات تملک دارایی هواشناسی این  شهرستان گردید

بیجندی در ادامه  ضمن  ارائه برنامه عملیاتی سال 1399 در شهرستان شیرو.ان  ، خواستار تامین مالی پروژه های تعمیر و تجهیز هواشناسی این  شهرستان گردید.

امین رضا مرآتی فرماندار شهرستان شیروان امین رضا مرآتی ضمن تشکر از خدمات هواشناسی طی سال گذشته پیرامون تولید محصولات متنوع و اطلاع رسانی دقیق و سریع از تغییر رویکرد هواشناسی استان استقبال نموده و با توجه به وضعیت خاص شهرستان شیروان خواستار تکمیل و تجهیز هواشناسی شهرستان و همچنین توسعه شبکه باران سنجی در در این شهرستان گردید.

فرماندار شهرستان شیروان در پایان ضمن تقدیر از ارائه برنامه های عملیاتی سال  99  ، از نگاه برنامه محور هواشناسی استان پیرامون جذب و هزینه اعتبارات تملک دارایی تقدیر نموده و نسبت به تامین اعتبارات مورد نیاز هواشناسی شهرستان شیروان در چارچوب قوانین و مقررات قول مساعد داد.

 
 
 
تاریخ:
1399/02/25
تعداد بازدید:
218
منبع: