هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
پیام مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت گرامیداشت نیمه شعبان
پیام مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت گرامیداشت نیمه شعبان
 
تاریخ:
1399/01/19
تعداد بازدید:
194
منبع: