هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
بیانیه اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت یوم الله 12 فروردین
بیانیه اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت یوم الله 12 فروردین
تاریخ:
1399/01/11
تعداد بازدید:
197
منبع: