هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
اقدامات پیشگیرانه اداره کل هواشناسی خراسان شمالی در طرح پیشگیری از ویروس کرونا
اقدامات پیشگیرانه اداره کل هواشناسی خراسان شمالی در طرح پیشگیری از ویروس کرونا
به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به منظور پیشگیری از ابتلابه ویروس کرونا اقدامات پیشگیرانه ای در بین پرسنل اداره کل اجرایی شده است.
مجید بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی گفت:با توجه به قدرت سرایت بالای ویروس کرونا اقدامات سریع و به موقعی در اداره کل هواشناسی استان انجام شده است.
این اداره کل سعی در عملیاتی کردن مصوبات کارگروه ملی و استانی مقابله با ویروس کرونا و همچنین بخش نامه ارسالی از سازمان مرکزی داشته است.
تهیه و توزیع بروشورهای آموزشی ،ضد عفونی روزانه اداره کل و ادارات شهرستانی، تهیه و توزیع اقلام بهداشتی و ضد عفونی جهت همکاران و ارباب رجوع و تنظیم شیفت های حضور حداقلی همکاران اداری و دورکاری جهت کارکنان ذینفع و...از جمله اقداماتی است که جهت پیشگیری از انتقال ویروس کرونا انجام شده است.
وی در ادامه با اشاره به گسترش خدمات الکترونیکی دستگاه افزود:تمامی خدمات مورد نیاز ارباب رجوع توسط سامانه الکترونیک خدمت رسان دستگاه ارائه می شود.
 
تاریخ:
1399/01/11
تعداد بازدید:
313
منبع: