هواشناسی خراسان شمالی
تمرکز شعار روز جهانی هواشناسی بر اقلیم
تمرکز شعار روز جهانی هواشناسی بر اقلیم
امسال ، روز جهانی هواشناسی در تاریخ 23 مارس و روز جهانی آب، نمایه ای با موضوع مشترک اقلیم و آب دارد. در اشاره ای به پیام این نمایه ، دبیر کل سازمان جهانی هواشناسی ، Petteri Taalas ، گفت که جهان با چالش های فراتر از سیل، خشکسالی و دسترسی به منابع پاک مواجه است.
وی گفت: «آب برای تولید غذای ما، تقریبا تمام کالاها و خدمات و برای محیط زیست ضروری است». با این حال، جهان با چالش های فزاینده ناشی از "تنش آب ، سیل و خشکسالی و عدم دسترسی به منابع پاک" مواجه است.
"نیاز فوری به بهبود پیش بینی ، نظارت و مدیریت منابع آب و مقابله با مشکل آب بیش از حد (سیل)، آب بسیار کم (خشکسالی) و یا بیش از حد آلوده وجود دارد. بنابراین روز جهانی هواشناسی و روز جهانی آب در سال 2020 موضوع اقلیم و آب را در نمایه ای به اشتراک گذاشته اند"
مراسم روز جهانی هواشناسی هر ساله در 23 مارس، به بزرگداشت تاریخ تاسیس سازمان جهانی هواشناسی (WMO) توسط کنوانسیونی مشترک در سال 1950 برگزار می شود. روز جهانی آب رسما در 22 مارس می افتد اما امسال به طور مشترک با روز جهانی هواشناسی جشن گرفته شد.
چگونه پیش بینی هواشناسی، پیش بینی سیل و خشکسالی را در بر می گیرد؟
در مصاحبه ای که توسط مجله پارلمان منتشر شده ، مدیر پیش بینی ECMWF، Florian Pappenberger استدلال می کند که ارتباط بین پیش بینی هواشناسی و پیش بینی سیل قوی تر شده است زیرا هر دو فعالیت به طور فزاینده بر روی یک رویکرد مشترک به نام سیستم زمین تکیه دارند.
او اشاره کرد "سیل به دلیل تغییر در توزیع و حرکت آب در سراسر جهان رخ می دهد". چنین تغییراتی "تحت تاثیر تحولات پیوسته در جو ، زمین ، اقیانوس و آب در تمام اشکال آن" است.
"اتخاذ یک رویکرد سیستم زمین به این معنی است که ما می توانیم پیش بینی های بهبود یافته و سازگار را، نه تنها برای آب و هوا بلکه برای شرایط سطح زمین، مانند پیش بینی اینکه چقدر آب در رودخانه های ما جریان دارد ، ایجاد کنیم."
او اضافه می کند که پیش بینی های مربوط به آینده به ویژه برای خشکسالی مهم است.
"اگر ما پیش بینی فصلی دما و بارش را بهبود بخشیم، یک پیش بینی بهتر از خشکسالی خواهیم داشت. این پیش بینی ها می توانند به عنوان مثال، موجب حمایت از برنامه ریزی در کشاورزی: نوع محصولات گیاهی ، بهترین استفاده از آب برای آبیاری و زمان برداشت بهینه شوند. این کار باعث بهبود بهره وری و همچنین امنیت غذایی می شود.
منبع: https://www.ecmwf.int/en/about/media-centre/news/2020/world-meteorological-day-focuses-climate-and-water
تاریخ:
1399/01/05
تعداد بازدید:
87
منبع: