هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
جلسه مشترک سامانه توسعه هواشناسی کاربردی خراسان شمالی با اتاق اصناف استان برگزار شد
جلسه مشترک سامانه توسعه هواشناسی کاربردی خراسان شمالی با اتاق اصناف استان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی، جلسه مشترک سامانه توسعه هواشناسی کاربردی خراسان شمالی با اتاق اصناف استان در راستای فعالیت های گسترده سامانه توسعه هواشناسی کاربردی استان (تهک) و با حضور دبیر توسعه هواشناسی کاربردی نایب رئیس اتاق اصناف ، اعضای هیئت مدیره در محل اتاق اصناف شهرستان بجنورد تشکیل شد.
در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص همکاری های مشترک ،اداره کل هواشناسی خراسان شمالی آمادگی خود را در خصوص برگزاری کلاسهای توجیهی و یا ضمن خدمت اعلام نمود .

در ادامه این جلسه ضمن تصویب اطلاع رسانی به اتاق اصناف شهرستان ها مقرر گردید جلسات بصورت هفتگی در روزهای شنبه و با حضور یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق اصناف برگزار گردد.
 
تاریخ:
1398/12/03
تعداد بازدید:
186
منبع: