هواشناسی خراسان شمالی
برگزاری جلسه سلامت بانوان در اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت گرامیداشت مقام مادر و روز زن
برگزاری جلسه سلامت بانوان در اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت گرامیداشت مقام مادر و روز زن
برگزاری جلسه سلامت بانوان در اداره کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت گرامیداشت مقام مادر و روز زن
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت گرامیداشت مقام مادر و روز زن و در راستای ارتقاء جایگاه سلامت بانوان و جامعه و نقش کلیدی بانوان در راستای رسیدن به جامعه آرمانی سالم این جلسه برگزار گردید و فرم های ارزیابی سلامت تکمیل ومشاوره های بهداشتی , و سلامت ارائه گردید.
گفتنی است : هدف از این جلسات ارتقا سطح آگاهی بانوان در خصوص اهمیت سلامت می باشد
 
 
 
تاریخ:
1398/11/28
تعداد بازدید:
115
منبع: