هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری سمینار علمی با موضوع کسورات حقوق
برگزاری سمینار علمی با موضوع کسورات حقوق
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی سمینار علمی با موضوع کسورات حقوق در سالن جلسات این اداره کل برگزار گر د ید.
این سمینار توسط حامد شرافتی و نرجس استادی از کارشناسان این اداره کل  ,  و با عناوین بررسی آیتم های کسورات حقوق، کسورات حقوق صندوق بازنشستگی کشوری، آیتم های غیرمشمول بیمه صندوق بازنشستگی کشوری، مالیات حقوق کارکنان صندوق بازنشستگی وتامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی (مربوط به کارکنان رسمی صندوق بازنشستگی) و... ارائه شد.گفتنی است :این سمینارها هر دوهفته یکی بار و با هدف افزایش آگاهی علمی و تخصصی کارکنان در اداره کل برگزار می شود و با استقبال بسیار خوبی از سوی همکاران اداره کل هواشناسی خراسان شمالی روبرو شده است.
 
 
تاریخ:
1398/11/23
تعداد بازدید:
44
منبع: