هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری مراسم گرامیداشت مقام مادر و روز زن در اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
برگزاری مراسم گرامیداشت مقام مادر و روز زن در اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
 
تاریخ:
1398/11/27
تعداد بازدید:
85
منبع: