هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
پیام تبریک مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت گرامیداشت مقام مادر و روز زن
پیام تبریک مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت گرامیداشت مقام مادر و روز زن
 
تاریخ:
1398/11/27
تعداد بازدید:
72
منبع: