هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
خراسان شمالی رتبه برتر سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) را به خود اختصاص داد.
خراسان شمالی رتبه برتر سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) را به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) هواشناسی خراسان شمالی در سه ماهه پاییز 1398 به کسب رتبه نخست نایل آمد.
مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی ضمن تبریک به همکاران فعال در حوزه تهک استان همچنین کارکنان هواشناسی خراسان شمالی و به اثربخشی توصیه های هواشناسی کاربردی در حوزه های مختلف وکسب رتبه برتر سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) هواشناسی خراسان شمالی در بین 31 استان کشور اشاره نمود و افزود: خوشبختانه خدمات توسعه هواشناسی کاربردی با اجرای 98 درصد از برنامه های پیش بینی شده در فصل پاییز حائز رتبه برتر بین استان های کشور گردید.
وی در ادامه با اشاره به ارتباط کاربران در حوزه های مختلف کشاورزی ,دامداری، بهره برداران انرژی ،ورزشکاران و ... با هواشناسی ، از سامانه تهک به عنوان یک سرفصل جدید نام برد و خاطر نشان کرد: نیازهای کاربران مختلف فصل جدیدی برای هواشناسی ایجاد نمود و سبب شد تا هواشناسی نقش خودش را در ارتباط با کاربر نهایی به عنوان عاملی که می تواند به تولید محصولات کاربرمحور منجر شود ایفا نماید.
مهندس بیجندی با اشاره به فعالیت گسترده سامانه توسعه هواشناسی کاربردی در رسانه های استان اضافه نمود: بولتن جامع توسعه هواشناسی کاربردی به صورت هفتگی و با کمک دستگاه های مرتبط و تاثیرگذارتولید و جهت استفاده کاربرنهایی ارائه می شود.
مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی ضمن تاکید به تاثیر فوق العاده این نوع فعالیت مشترک گفت:در سال گذشته 484 میلیارد ریال ارزش افزوده خدمات هواشناسی در چند بخش ایجاد شده است. به عنوان نمونه در سه محصول استرتژیک استان مانند گندم،پسته و انگور ،درحوزه خسارات دامی و سیاه چادرها در حوزه عشایر و در حوزه شرکت برق در بخش خرید سبد برق مصرفی که این میزان ارزش افزوده خدمات توسط دستگاه های متولی اعلام گردیده است.
تاریخ:
1398/11/12
تعداد بازدید:
109
منبع: