هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
برگزاری نشست کارگروه توسعه و پیش‌بینی آموزش و پژوهش سازمان هواشناسی
برگزاری نشست کارگروه توسعه و پیش‌بینی آموزش و پژوهش سازمان هواشناسی
نشست کارگروه توسعه و پیش بینی آموزش و پژوهش سازمان هواشناسی در پژوهشکده هواشناسی کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان خراسان شمالی، این نشست با حضور معاون توسعه و پیش بینی سازمان هواشناسی، مدیر توسعه کاربردهای هواشناسی، نماینده مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران، مدیر پیش‌بینی و هشدار،رییس پژوهشگاه و معاون پژوهشگاه هواشاسی،مدیر آموزش سازمان ،سرپرست پژوهشکده آب وکشاورزی و مدیران کل استان های خراسان شمالی ،همدان ،تهران،قم ،ایلام، زنجان،گلستان، خوزستان،یزد در سالن پژوهشکده سازمان هواشناسی کشور برگزار شد.
در این نشست مصوبات و گزارشات گروه پیش بینی ،پژوهش و مرکز خشکسالی بررسی گردید.
بیجندی دبیر کارگروه گفت:خوشبختانه با پیگیری اعضای محترم کارگروه تمامی مصوبات شورای مدیران در حوزه کارگروه پیشرفت مناسبی داشته و تعهدات کارگروه عملیاتی شده است.
در پایان مقررشد در جلسه آتی کارگروه پیشنهادات استان ها برای پنجاه و پنجمین شورای مدیران ارائه و جمع بندی و تهیه اسناد صورت گیرد.
 
 
تاریخ:
1398/11/05
تعداد بازدید:
142
منبع: