هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
نشست مشترک هواشناسی خراسان شمالی و صدا و سیمای استان
نشست مشترک هواشناسی خراسان شمالی و صدا و سیمای استان
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی نشست مشترک بین هواشناسی خراسان شمالی و صدا وسیمای استان و با حضور رییس گروه تحقیقات و دبیر کارگروه توسعه هواشناسی کاربردی و معاون و قائم مقام صداو سیمای استان برگزار شد.
تاکید بر ارتباط بیشتر هواشناسی و صدا و سیما  در انتشار اخطاریه ها و اطلاعیه از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود. 
 
 
تاریخ:
1398/11/02
تعداد بازدید:
78
منبع: