هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
نشست خبری مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی-28 دی ماه 98
نشست خبری مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی-28 دی ماه 98
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی، مهندس بیجندی در سومین نشست مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه استان، ضمن ارائه آمار چند ماه گذشته اظهار داشت: در حوزه های بارندگی ها از ابتدای سال جاری در مقایسه با سال قبل و دوره آماری استان خراسان شمالی حدود 47 میلی متر بارش داشته ایم و نسبت به سال گذشته 57 درصد کاهش بارش و نسبت به آمار بلند مدت 35 در صد کاهش بارش داشته ایم.
مهندس بیجندی ضمن اشاره به کاهش دما نسبت به سال گذشته گفت:درحوزه دما میانگین دمای استان در سال زراعی جاری نزدیک به 9 درجه سانتی گراد بوده است که این عدد در سال 97 حدودا 9 درجه بوده است و میزان بارش با عدد 201 میلیمتر نسبت به سال گذشته افزایش مشخصی داشته است.
مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به این که استان خراسان شمالی در حوزه خشکسالی متوسط و خفیف قرار دارد گفت:اکثر نقاط کشور غیر از مناطق از شمال غربی و قسمتی از جنوب شرقی که خشکسالی شدید قرار دارند بقیه نقاط کشور در حوزه خشکسالی خفیف و متوسط قرار گرفته اند .
مهندس بیجندی اظهار داشت: حداکثر احتمال وقوع پیش بینی های فصلی بین 65 تا 70 درصد می باشد.
در پایان مهندس بیجندی ضمن اشاره به سه رویداد برجسته سه ماهه گذشته این اداره کل عنوان کرد:
نشست کارگروه توسعه و پیش بینی سازمان هواشناسی کشور با دبیری اداره کل هواشناسی خراسان شمالی ،اولین گردهمایی و آموزش متصدیان ایستگاههای باران سنجی استان خراسان شمالی ودرخشش هواشناسی خراسان شمالی در کسب عنوان پژوهشگر برتر سازمان هواشناسی کشور در سال 1398 از جمله رویداد های مهم خبری این اداره کل می باشد.
 
 
تاریخ:
1398/10/28
تعداد بازدید:
86
منبع: