هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
حضور مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی و کارکنان در تجمع بزرگ فاطمی مردم استان خراسان شمالی به یاد سرافراز سپاه اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی و در حمایت از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محل میدان شهید بجنورد 19 دی ماه 98
حضور مهندس بیجندی مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی و کارکنان در تجمع بزرگ فاطمی مردم استان خراسان شمالی به یاد سرافراز سپاه اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی و در حمایت از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محل میدان شهید بجنورد 19 دی ماه 98
 
 
تاریخ:
1398/10/19
تعداد بازدید:
49
منبع: