هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
بیانیه اداره‌ کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت شهادت سردار سلیمانی
بیانیه اداره‌ کل هواشناسی خراسان شمالی به مناسبت شهادت سردار سلیمانی
تاریخ:
1398/10/17
تعداد بازدید:
36
منبع: