هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
حضور مدیریت و کارکنان هواشناسی خراسان شمالی در مراسم یاد بود سردار رشید شهید حاج قاسم سلیمانی در مصلی بجنورد
حضور مدیریت و کارکنان هواشناسی خراسان شمالی در مراسم یاد بود سردار رشید شهید حاج قاسم سلیمانی در مصلی بجنورد
 
تاریخ:
1398/10/14
تعداد بازدید:
74
منبع: