هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
شهادت سردار بزرگ و پر افتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی را به مقام معظم رهبری و ملت انقلابی و سرافراز ایران و خانواده معزز ایشان تسلیت عرض می کنیم.
شهادت سردار بزرگ و پر افتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی را به مقام معظم رهبری و ملت انقلابی و سرافراز ایران و خانواده معزز ایشان تسلیت عرض می کنیم.

شهادت سردار بزرگ و پر افتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی را به مقام معظم رهبری و ملت انقلابی و سرافراز ایران و خانواده معزز ایشان تسلیت عرض می کنیم.
روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی

 
تاریخ:
1398/10/14
تعداد بازدید:
39
منبع: