هواشناسی خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی:
دیدار مدیر کل هواشناسی هواشناسی خراسان شمالی با مدیر کل آموزش و پرورش استان
دیدار مدیر کل هواشناسی هواشناسی خراسان شمالی با مدیر کل آموزش و پرورش استان
به گزارش روابط عمومی هواشناسی خراسان شمالی مهندس بیجندی با آقای سعیدی دیدار و گفتگو نمود
مدیرکل هوا شناسی استان در این دیدار ضمن تاکید بر ارتباط تنگاتنگ هواشناسی و آموزش و پرورش افزود: اطلاع رسانی در زمینه هشدارها واخطاریه در مورد برودت هوا وسیل به دانش آموزان و اولیاء به خوبی انجام گرفته که باید این امر مهم به صورت کلی در سراسر استان انجام گیرد.
وی ادامه داد: بازدید علمی دانش اموزان از مراکز هواشناسی همواره انجام می گرفت که در سال جاری با هدف بازدید علمی و منطقی انجام گیرد
مهندس بیجندی با اشاره به طرح هوایار بر استفاده از پتانسیل علمی دانش آموزان و معلمان در جهت برگزاری دوره های آموزشی در قالب تفاهم نامه تاکید کرد.
آقای سعیدی مدیرکل آموزش و پرورش استان در این دیدار افزود: امروزه اهمیت اطلاعات هواشناسی بر کسی پوشیده نیست و اطلاع رسانی هواشناسی در تمامی عرصه ها امری ضروری است
وی ادامه داد: بازدید های علمی هواشناسی و برگزاری دوره آموزشی مرتبط فرصتی است تا استعداد های دانش آموزان بروز شود.
 
 
تاریخ:
1398/10/09
تعداد بازدید:
35
منبع: